Tag Archives: הרחקת חתולים

הרחקת חתולים בלי אלימות

חתולים הם מסוג בעלי החיים השנויים במחלוקת. יש כאלה שאוהבים אותם מאוד ודואגים להם ויש את אלה שרואים בהם מטרד סביבתי ולפעמים נוהגים כלפיהם באלימות. אז אם באמת נוצר מצב שהחתול מפריע לסביבה, או שהוא מסתובב באזור מסוכן, אסור יהיה לפגוע בו משום איסור צער בעלי חיים, אך ישנם דרכים נוספות לגרום להרחקת חתולים על… Read More »