Tag Archives: מוקירים

מודעת אבל בעיתון במחיר מיוחד

הנחה על פרסום מודעת אבל בעיתונות היכן ניתן למצוא הנחה על מודעת אבל שתפורסם באחד מהעיתונים המובילים בישראל אתם שואלים? התשובה לכך היא פשוטה משחשבתם. לאחרונה נתקלנו באתר אינטרנט בשם מוקירים שיש לו שיתוף פעולה עם עיתון ישראל היום שנחשב כיום לעיתון הנקרא ביותר בישראל. במסגרת שיתוף הפעולה הנ"ל לקוחות אתר מוקירים זוכיפ להנחה משמעותית… Read More »